Retningslinjer for deltagelse i Team Nords arrangementer

Instruktørens kompetencer

Team Nords instruktører er alle uddannede, certificerede og erfarne indenfor vores program. De sørger for en grundig instruktion og en sikker afvikling og det er derfor vigtigt at alle deltagere retter sig efter instruktørernes anvisninger.

 

Alkohol og euforiserende stoffer

Berusede og påvirkede personer og grupper kan afvises deltagelse i arrangementet. Bookingen og betalingskravet er her stadig gældende.

 

Ansvar og forsikring

Når vi er aktive i naturen, kan der ske uheld og det opfordres derfor til at deltagerne har en egen forsikring som kan dække eventuelle skader på dem selv og deres ting.

Team Nord fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer eller materialer, der ikke er et direkte resultat af en uagtsom handling udført af en Team Nord instruktør.

Team Nord fralægger sig endvidere ansvar for følgeskader og andet indirekte tab, det kan f.eks. være ødelagt tøj, en forstuvet ankel eller tabte briller.

Team Nord har en  erhvervsansvarsforsikring som dækker skade på ting og personer, hvis en instruktør fra Team Nord er direkte ansvarlig for skaden.

 

Aflysninger

Vi kan aflyse hele eller dele af et arrangement, hvis vi vurderer, at det ikke kan gennemføres forsvarligt. Det kan være ved kraftig vind ved sejlads, tordenvejr ved klatring eller ved enkelte deltageres sygdom som umuliggør fortsat aktivitet.

 

Bookingen og betalingskravet er stadig gældende ved f.eks. vejrlig og deltageres sygdom.

Scroll to Top